pacadi er et kort spørreskjema til bruk i klinikk og forskning på svulster i bukspyttkjertelen

pacadi demo

Demo for beregning av din pacadi skår

pacadi studier

Inkluderte deltakere med avgitt informert samtykke kan besvare spørreskjemaet elektronisk

Om pacadi

 • pacadi er basert på de dimensjoner av helse som påvirkes mest hos pasienter med svulst i bukspyttkjertelen, slik pasienter selv rapporterte disse dimensjonene.
 • pacadi er kort (8 dimensjoner), og dermed brukervennlig.
 • Hver dimensjon måles med en skala fra 0 til 10 (numeric rating scales).
 • pacadi er sykdomsspesifikt, og kan uttrykkes som en skår.
 • pacadi er utviklet etter vitenskapelige kriterier til bruk i både klinikk og forskning.
 • Data (informasjon fra pasienter) blir kryptert, sendt og lagret i samsvar med etisk forsvarlige og godkjente verktøy og normer (Good Clinical Practice).
 • Oppfyller anbefalinger for pasientrapporterte utfallsmål fra Food and Drug Administration (FDA)
  • FDA anbefaler forskere å vise fordelaktige resultater fra pasientrapporterte utfallsmål når det søkes om godkjenning av ny behandling.
  • FDA gjennomgår og evaluerer eksisterende, modifiserte og nylig utviklede pasientrapporterte utfallsmål for å identifisere anbefalingene om
   • Pasientenes innspill under utvikling av et instrument.
   • Hvordan instrumentet fremstår i formålstjenlig bruk.
   • Hvorvidt instrumentet viser seg som et pålitelig mål for instrumentets påståtte begrepsinnhold i den aktuelle pasientpopulasjonen.

  pacadi forskning

  Dersom du ønsker å benytte pacadi til egen forskning eller har spørsmål til oss, ber vi om informasjon med navn på forsker, tittel, institusjon, telefon, e-postadresse og prosjekt, uten at det er bindende. Du vil da få tilsendt oppdatert informasjon knyttet til bruk av pacadi. Bruk av pacadi er avgiftsfritt for akademiske formål.

Ønsker du å benytte pacadi til forskning, ber vi om at du registrerer deg.

Navn
Tittel
Institusjon
Telefon
E-post
Prosjekt