درد / احساس ناراحتی

ضطراب

کم اشتهایی

خارش

سستی

حالت تهوع

خشکی دهان

مشکلات گوارشی

نتیجه

بستن